EN UA

промислове будівництво

ВІТАЄМО!

Приватне підприємство «НОРДІК»

Наше підприємство створене у 2005 році для реалізації проектних та будівельно-монтажних робіт в нафтогазодобувній, нафтохімічній промисловості, енергетиці та інших галузях виробництва. Професійний підхід на кожній стадії здійснення будівництва, якісне виконання взятих на себе зобов’язань, максимальна відповідальність за результати виконуваного проекту та ефективне застосування коштів замовника є основними принципами роботи підприємства «Нордік»

 • БУДІВНИЦТВО
  МАГІСТРАЛЬНИХ
  ГАЗОПРОВОДІВ,
  НАФТОПРОДУКТОПРОВОДІВ,
  ВОДОГОНІВ, СИСТЕМ
  ГАЗОПОСТАЧАННЯ,
  КОМПРЕСОРНИХ
  ТА НАСОСНИХ СТАНЦІЙ
 • ОБЛАШТУВАННЯ
  ГАЗОВИХ ТА НАФТОВИХ
  РОДОВИЩ
 • БУДІВНИЦТВО
  ОБ'ЄКТІВ ВИРОБНИЧОГО ТА
  ЦИВІЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
 • БУДІВНИЦТВО
  ОБ'ЄКТІВ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ
  ЕНЕРГЕТИКИ
 • ПРОЕКТИ ТА
  ГЕОДЕЗИЧНІ РОБОТИ
 • СИСТЕМА З КОНТРОЛЮ
  ВИКОНАННЯ НА ВСІХ СТАДІЯХ
  БУДІВНИЦТВА
 • КОНТРОЛЬ ЗВАРНИХ З'ЄДНАНЬ
  -ЗА ДОПОМОГОЮ РЕНТГЕНОГРА
  ФІЧНИХ ТА УЛЬТРАЗВУКОВИХ
  МЕТОДІВ